Saunoo.fi - taloyhtiön saunavaraukset nykyaikaan.

Taloyhtiöiden tilavarausjärjestelmä syntyi saunaillan oivalluksesta

Bamsecon Ville Pajunen sadatteli, kun taloyhtiön saunavaraus piti pimeänä iltana mennä tekemään viereiseen rappukäytävään.

Henri Nyström

– Aloin pohtia, miksi varausta ei voisi tehdä kännykällä ja siitä idea lähti muotoutumaan, Ville Pajunen muistelee parin vuoden takaisia mietteitään.

Soitto Mysteerion Henri Nyströmille vei ideaa eteenpäin. Nyt Saunoo.fi-verkkopalvelu

mahdollistaa taloyhtiöille saunavuorojen ja esimerkiksi pesutupavarauksien tekemisen verkossa. Taloyhtiöiden tilavarauspalvelu on kuukausimaksullinen verkkopalvelu.

– Kun pääsee alusta asti kehittämään sovellusta, on kehitystyössä helpompi ottaa huomioon tulevaisuuden askeleet. Kuten tässä tilavarauspalvelussa tuli ottaa huomioon, että sovelluksen tietokantojen tulee olla helposti yhdistettävästi isännöitsijätoimistojen ohjelmistoihin, Mysteerion perustajaosakas Henri Nyström kuvailee.

Kehitetty sovellus toimii muissakin yhteiskäytön ajanvaraussovelluksissa

Valmiita sovelluksia hyödynnyttäessä yritykset törmäävät usein erilaisiin rajoitteisiin eli esimerkiksi valmiin ohjelmiston integraatio yrityksen käyttämiin laskutusjärjestelmiin ei onnistukaan. Nyströmin mukaan Mysteerio pystyy nyt jalostamaan kehittämästään sovelluksesta tuotteen, jota voi hyödyntää erilaisissa yhteiskäyttöön liittyvissä varausasioissa.

– Sovellusta voisi hyödyntää, vaikka yhteiskäyttöautojen tai firman neukkareiden varaamisessa, Henri Nyström sanoo.

Ajanvaraussovelluksen kehittämisessä tulee ottaa huomioon monenlaisia asioita. Saunoo.fi-sovelluksen koodaamisessa Mysteerio käytti backendissä PHP:n Laravel -frameworkia ja frontendissä käytössä on Angular 2.

Ville Pajunen

 – Skaalautuvuusominaisuuksien lisäksi sovellusta koodatessa tulee pohdittavaksi käytettävyysasioita sekä erilaisia toiminnallisuuksia kuten esimerkiksi, miten varaus perutaan, miten sovellus reagoi asukkaan muuttaessa sisään tai pois ja niin edelleen.

Saunoo.fi on Nyströmin mukaan MVP-tuote (Minimum Viable Product), eli nykyisellä tuoteversiolla on ideana päästä markkinoille testaamaan tuotetta ja kerätä palautetta loppukäyttäjiltä.

Palvelua on kehitetty muutaman vuoden ajan ja nyt pilottivaihe alkaa olla ohi. Varsinainen myyntityö on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 alussa. Palvelun kehittämiseen Pajunen sai uuden verkkopalvelun kehittämiseen myös Business Finlandin (entinen Tekes) innovaatiosetelin

vuonna 2016.

– Olen sellainen visionääri, joka saa ideoita. Onneksi on Mysteerion kaltaisia ohjelmistoyrityksiä, jotka osaavat sitten viedä idean koodiksi ja toteuttaa sen.

Uuden verkkopalvelun bugit korjattiin nopeasti

Ville Pajusen mukaan yhteistyö Mysteerion kanssa oli helppoa. Erityisen paljon Pajunen kiittelee yrityksen työntekijöiden itseohjautuvuutta, ideoita palvelun kehittämiseksi tuli myös Mysteeriolta.

– Tekijöillä oli näkemystä ohjelmointiin ja verkkopalveluihin.

Yhtenä esimerkkinä Pajunen mainitsee verkossa toimivan tilavarauspalvelun analyysityökalut, joiden ansiosta taloyhtiöt voivat palvelun kautta seurata myös tilojen käyttöasteita. Viestintä ohjelmistoyrityksen kanssa hoidettiin muutamalla puhelinsoitolla ja kasvokkaisella tapaamisella. Enimmäkseen yhteydenpidossa hyödynnettiin Slack-pikaviestintäsovellusta. Verkkovälitteinen yhteydenpito helpotti projektin etenemistä, sillä Pajunen asuu Turussa. Ohjelmistoyritys Mysteerio taas sijaitsee Helsingissä.

– Mysteerion koodarit puhuvat muutakin kuin koodia ja siellä on hyvä dynamiikka työntekijöiden välillä.

Verkkopalvelun bugien korjaaminenkin sujui projektin edetessä vaivattomasti. Pajusen mukaan verkkopalvelun ensimmäisten versioiden bugit ja kriittiset toimintovirheet korjattiin hitaimmillaan seuraavana päivänä.

– Yleensä ei tarvinnut kuin osoittaa ongelma ja se oli hetkessä ratkaistu, Pajunen kiittelee.