Palvelukanava

Palvelukanava-sovelluksella tehostetaan ja digitalisoidaan yrityksen toimintaa jälleenmyyjien ja asiakkaiden kanssa. Sähköisellä tilausten vastaanotolla ja tietojen automaattisella siirtämisellä tuotantoon asti säästetään aikaa ja vähennetään virheiden määrää. Jälleenmyyjät ja asiakkaat voivat nähdä työn etenemisen sovelluksen avulla ajantasaisesti. Toiminnan läpinäkyvyys lisää asiakastyytyväisyyttä ja vähentää turhia yhteydenottoja.

Sovelluksemme on jo käytössä monen eri alan yrityksen päivittäisessä toiminnassa ja se on integroitu muihin heidän käytössään oleviin järjestelmiin toimintojen ja tiedon siirtymisen automatisoinnin avuksi.

Säästää aikaasi

Sovellusratkaisumme automatisoi monia liiketoiminnan toistuvia tehtäviä. Näistä tehtävistä säästyvä aika voidaan käyttää muihin tärkeämpiin asioihin. Samalla palvelunne on aina saatavilla ja teet enemmän myyntiä.

Toiminta läpinäkyväksi

Ratkaisu antaa asiakkaille mahdollisuuden seurata esimerkiksi tilausten ja palveluiden edistymistä. Samalla he voivat käyttää tietoa hyväkseen omassa toiminnassaan. Näin läpinäkyvällä toiminnalla asiakastyytyväisyys paranee.

Integroituu järjestelmiisi

Palvelukanava on helppo integroida haluttuihin järjestelmiin. Integraatiot ovat kaksisuuntaisia, jolloin tieto saadaan kerättyä myös takaisin yrityksen omassa käytössä oleviin sovelluksiin. Asiakkaillenne tiedot ovat näin yhdessä paikassa ja heidän ei tarvitse kirjautua moneen eri sovellukseen.

Ominaisuudet

Tilaukset

Tilaukset voidaan tehdä ajantasaisesti ja niiden seuranta onnistuu milloin ja mistä vaan. Toimenpiteet saadaan siirrettyä muihin järjestelmiin integraatioiden avulla ja näin tilausprosessi voidaan automatisoida haluttuun tasoon saakka.

Viestintä

Sovelluksen avulla uusista tuotteista, tapahtumista sekä muista vastaavista tiedoista on helppo tiedottaa joko kaikkia asiakkaita tai kohdennettuna yhtä asiakasryhmää. Kun viestintä tehdään järjestelmän kautta, se on aina helposti löydettävissä eikä huku muiden asioiden joukkoon.

Monikielisyys

Sovelluksen käyttöliittymä sekä sisällöt tukevat monikielisyyttä. Voit toimia monessa maassa samanaikaisesti kaikkien asiakkaiden kanssa heidän omalla kielellään, mittayksiköillään sekä valuutoillaan.

Materiaalipankki

Käyttöohjeiden, kuvien ja muiden dokumenttien jakaminen on helppoa. Dokumentit voi jakaa kaikille sovelluksen käyttäjille tai kohdennetusti jollekin käyttäjäryhmälle tai kielialueelle.

Tuotteet

Erilaiset tuotteiden hakutoiminnot voivat käsitellä tietoa muista järjestelmistä tai ne voivat toimia itsenäisenä kokonaisuutena. Tuotelistauksien lisäksi käyttöön voidaan lisätä erilaisia konfiguraattoreita, joilla räätälöitävät tuotteet tai tuotepaketit saadaan helposti valittua.

Integraatiot

Palvelukanavaan voidaan tuoda yhdisteltyä tietoa monista eri järjestelmistä. Ratkaisu on mahdollista integroida tarvittaviin järjestelmiin kaksisuuntaisesti, näin käyttäjille saadaan näytettyä heidän tarvitsemansa tiedot ja viedä syötetyt tiedot muiden sovellusten käyttöön.

Raportointi

Kaikesta palvelukanavan läpi kulkevasta tiedosta saadaan tehtyä raportointia tarvittavaan käyttöön. Kaikki järjestelmää käyttävät tahot voivat nähdä kuinka yhteistyö toimii ja erilaisiin ongelmatilanteisiin voidaan puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Liidien jakaminen

Myyntimahdollisuuksien jakaminen esimerkiksi jälleenmyyjille on helppoa. Jos tuotteita valmistava tai palveluita tarjoava taho ei itse myy tietylle segmentille he voivat jakaa liidin jälleenmyyjälle kenen vastuulla tämä asiakasryhmä on.

Responsiivinen

Sovelluksen käyttöliittymä toimii joustavasti myös mobiililaitteissa. Verkkosovellusta voi käyttää myös osittain offline -tilassa niin etteivät sillä tehdyt toiminnot katoa vaikka joutuisikin hetkeksi verkon ulkopuolelle.

Referenssit

Tilaussovellus

 

Mysteerio rakensi Vermanille tilaussovelluksen, jota kentän myyjät käyttävät tietokoneilla ja tableteilla tuotetilausten tekemiseen.

 

Sovelluksessa on kiinnitetty huomiota käytettävyyteen ja se on integroitu Vermanin toiminnanohjausjärjestelmään – Microsoft Navisioniin. Tilausovellusken lisäksi, Mysteerio ylläpitää ja jatkokehittää yli kahtakymmentä Vermanin verkkosivuvustoa, sivustojen seka intranetin infraa ja tekee laaja-alaista ohjelmistokehitystä tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Henri Nyström

+358 50 301 3940
henri@mysteerio.fi

Mysteerio Oy
Y-Tunnus: 2638579-7

Pasilankatu 2
00240 Helsinki