Suunnittelu

Jokainen verkkopalvelu sisältää lukemattoman määrän erilaisia käyttäjäpolkuja. Hyvä käyttäjäkokemus lähtee aina suunnittelusta.

Verkkopalveluiden ideointi

Jokainen verkkopalvelu sisältää lukemattoman määrän erilaisia käyttäjäpolkuja. Hyvä käyttäjäkokemus lähtee aina suunnittelusta.

Cetus masters

Cetuksen masters uimareiden vanha sivusto oli tullut tiensä päähän.

Toteutimme yhdessä Cetuksen avainhenkilöiden kanssa sivuston, jossa masters-uimarit voivat tiedottaa jäseniään, suunnitella kausisuunnitelmia, ylläpitää seuraennätyksiä ja luoda harjoituksia eri päiville. Vanhan sivuston materiaali siirrettiin uudelle sivustolle ja masters-uintivastaavat ylläpitävät sisältöä itsenäisesti. Mysteerio hoitaa myös sivuston jatkuvaa kehitystä sekä ylläpitoa.

Finnish

Tiedonjyvä

Verman on suomalainen lääkealan perheyritys joka työllistää yli 40 henkeä.

Mysteerio rakensi Vermanille uudistetun Intranetin yhdessä Asiakkaan avainhenkilöiden kanssa. Uudistus on helpottanut ja selkeyttänyt viestintää ja tiedottamista. Sisällönhallinta ja -lisäys on helppoa ja käyttöliittymän selkeyteen on kiinnitetty huomiota. Jatkuvat sisältöpäivitykset parantavat entisestään yrityksen avointa viestintäkulttuuria.

Tiedonjyvä toimii Vermanin pääasiallisena tiedonjakeluväylänä. Uudistus on saanut paljon positiivista palautetta ja palvelua jatkokehitetään aktiivisesti.

Finnish

Metrade

Metrade myy sisustustuotteita pääasiassa suurille tavarataloketjuille ja muille jälleenmyyjille. Toteutimme verkkokaupan yhdessä Metraden avainhenkilöiden kanssa. Verkkokauppa on räätälöity toimimaan myös tilausjärjestelmänä.

Finnish

Maalausliike Ilkka Saario

Vuonna 2015 tehdyssä Saariomaalaus.fi-sivustouudistuksessa keskityimme luomaan sivuston joka tuo hyvin esiin koko ajan kasvavaa referenssi-kuvausten kokoelmaa. Yrityksen tarjoamien palveluiden selkeä esittely ja sisällön kiteyttäminen toimii erinomaisena käyntikorttina ja yhteydenottoväylänä uusille asiakkaille. Sivuston ulkoasu mukautuu sen mukaan, selaako sivuja mobiililaitteessa vai suuremmassa näytössä. Tällaisesta sivustosta käytetään termiä responsiivinen.

Finnish

Cetus

Vuonna 2015 toteutettu sivustouudistus syntyi tarpeesta luoda Suomen suurimmalle uintiseuralle yhtenäinen verkkoportaali. Uuden verkkopalvelun kautta seuran tiedottaminen ja kommunikointi jäsenten kesken on tehostunut. Tapahtumakalenterin ja kurssilistauksen ylläpidettävyys oli eräs uudistuksen tärkeimpiä kriteerejä, ja sivuston sisältö oli saatava pidettyä ajan tasalla seuran itsensä toimesta.

Finnish
Subscribe to RSS - Suunnittelu