React

React on JavaScript kirjasto sovellusten käyttöliittymien ohjelmointiin. Se on Facebookin toteuttama tuote, joka avattiin avoimeksi vuonna 2013. React Native on laajennus, jolla voidaan toteuttaa käyttöliittymiä natiivisti myös mobiilisovelluksiin. React Native avattiin avoimeksi lähdekoodiksi vuonna 2015. Vuonna 2017 julkaistiin uudelleen kirjoitettu versio React Fiber.

 

Reactilla voidaan toteuttaa käyttöliittymä uudelleen käytettävistä komponenteista. Tämä vähentää tarvittavan koodin määrää sekä samalla virheiden mahdollisuutta.

 

Reactia käytetään esimerkiksi Instagramin sekä AirBnB -palveluiden käyttöliittymässä.

 

Reactilla saadaan aikaiseksi suorituskykyisiä käyttöliittymiä verkkopalveluihin.

 

React toteutuksia voidaan tehdä erilaisten arkkitehtuurien mukaisesti. Näitä ovat esimerkiksi Flux ja Redux.