Referenssit»

Autoliiton Ajokoulu

Autoliitto

Autoliiton Ajokoulun uudistuksella parannettiin käytettävyyttä, ulkoasua ja sisällönhallintaa.

Jatkuvat palvelutIntegraatiotHosting ja pilvipalvelutVerkkosivustoSisällönhallintaUudistus

Käytetyt teknologiat:

React

React

Next.js

Next.js

OpenID Connect

OpenID Connect

TypeScript

TypeScript

REST

REST

WordPress

WordPress

PHP

PHP


Uudenlainen ajo-oppimisympäristö

Vanhan sivuston haasteet vaikuttivat huomattavasti Autoliiton päätökseen uudistaa sivusto kokonaisvaltaisesti. Vanhanaikainen ulkoasu ja käytettävyyden ongelmat aiheuttivat käyttäjille turhautumista ja vaikeuttivat sisällön löytämistä. Lisäksi hajautettu sisällönhallinta aiheutti haasteita sivuston ylläpidossa ja päivittämisessä. Autoliitto halusi myös laajentaa Ajokoulun tarjoamaa kokonaan uudelle käyttäjäryhmälle, mihin vanha järjestelmä ei soveltunut.

Toteutuksen suunnittelu

Autoliiton kanssa punnittiin useita erilaisia vaihtoehtoja uuden sivuston toteuttamiseksi. Mysteerio tarjosi ratkaisuvaihtoehdoiksi vanhan järjestelmän jatkokehitystä, perinteistä WordPress-pohjaista järjestelmää sekä modernia räätälöidympää ratkaisua, jonka asiakas lopulta valitsi.

Uuden sivuston toteutuksessa päätettiin hyödyntää WordPressiä taustajärjestelmänä, ns. headless-ratkaisuna, jolloin WordPressin kehittyneet sisällönhallintaominaisuudet saadaan käyttöön ilman lukittautumista PHP-pohjaiseen näkymämoottoriin. Selainpuolen toteutukseen valittiin React-pohjainen Next.js -sovelluskehys, joka mahdollistaa modernin lähestymistavan vuorovaikutteisten elementtien luomiseen.

Etusivu

Uuden sivuston käyttöliittymäsuunnittelussa otettiin huomioon selkeyden ja navigoitavuuden kohentaminen. Sovelluksen arkkitehtuuri valmisteltiin tukemaan lähes täysin vapaamuotoista sisältöä, mahdollistaen alustan käytön erilaisissa uusissa sisältökokonaisuuksissa.

Vanhan sivuston sisällön siirto neuvoteltiin huolellisesti asiakkaan kanssa. Myös uusien sisältöosioiden laajuus ja rakenne selvitettiin toteutuksen optimoimiseksi.

Mobiilissa

Projektin toteutus

Ennen projektin aloitusta hyväksytettiin tehdyt suunnitelmat perusarkkitehtuurista ja sivuston käyttöliittymästä. Projekti toteutettiin käyden jatkuvaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa.

Sivuston eri osioiden sisällönhallinnan tekninen toteutus pohjautui modularisoitujen sisältöelementtien latomiseen vapaamuotoisille sivuille. Lisäksi teoriakoeharjoitteiden ylläpitoon rakennettiin WordPressin hallintapaneeliin oma osionsa.

Sisällönhallinta

Käyttäjät voivat seurata sivustolla edistymistään opintokokonaisuuksia suorittaessaan. Suoritusmerkintöjen tallentaminen toteutettiin räätälöidyillä tietokanta- ja rajapintaratkaisuilla.

Autoliiton videomuotoiset opintosisällöt tallennettiin Vimeo-palveluun. Videot upotettiin sivustolle sekä mahdollistettiin niiden näyttäminen loppukäyttäjälle myös lyhyinä leikkeinä.

Sivustolle toteutettiin runsaasti erilaisia vuorovaikutteisia harjoitustehtäviä ja tietovisoja, joilla käyttäjä voi mitata osaamistaan ja valmistautua oikeisiin kokeisiin.

Teoriakoe

Sivusto pystytettiin Mysteerion ylläpitämään hosting-ympäristöön, jossa Mysteerio huolehtii järjestelmän eri osien ajantasaisuudesta ja tietoturvasta. Mysteerio varmistaa, että sivusto on aina loppukäyttäjien käytettävissä.

Uusi sisältöosio kokeneemmille kuljettajille

Uusi, laaja, asiakkaan tarpeita vastaava sisältöosio lisättiin sivustolle. Joustavan sisällönhallinan avulla uuden sisältöpaketin julkaisu onnistui kädenkäänteessä.

Autoliiton “Single Sign-on” -kirjautuminen

Sivustolle integroitiin Autoliiton käyttämä kertakirjautumisjärjestelmä (ns. “Single Sign-on”), joka mahdollistaa kirjautumisen Autoliiton eri palveluihin käyttäen samoja tunnuksia, nopeuttaen palvelujen välillä siirtymistä ja vähentämällä useampien tunnusten ylläpidon myötä ilmeneviä tietoturvariskejä.

Autoliitto korvasi vanhan, ja teknisesti vanhentuneen, kirjautumisjärjestelmänsä uudella OIDC-standardiin perustuvalla järjestelmällä. Mysteerio integroi uuden järjestelmän sivustolle jatkokehitystyönä yhteistyössä asiakkaan sekä kirjautumisjärjestelmän toteuttaneen kolmannen osapuolen kanssa.

Asiakkaan kouluttaminen

Asiakkaan sisällönhallinnasta ja ylläpidosta vastaavat henkilöt koulutettiin sisällönhallintajärjestelmän käyttöön workshop-ratkaisulla. Lisäksi Mysteerio tuotti kirjallisen oppaan sisällönhallinnan käytöstä.

Tulokset

Uuden sivuston käyttöliittymä on merkittävästi parempi, mikä tekee sivuston käyttämisestä huomattavasti miellyttävämpää ja helpompaa loppukäyttäjälle. Kohentunut käyttökokemus tarjoaa Autoliitolle etua palvelun markkinointiin. Keskitetty sisällönhallinta helpottaa sisällöntuottajien työtä.

Moderneja ratkaisuja käyttävä sivustokokonaisuus on ylläpidettävämpi ja pidettävissä paremmin ajantasalla tietoturva- ja muiden päivitysten suhteen. Lisäksi, sivuston jatkokehitys ja skaalautuminen tulevaisuuden tarpeisiin on aiempaa jouhevampaa.