Referenssit»

Hnry.fi

HNRY

Saavutettava ja helppokäyttöinen verkkosivusto hankkeen materiaalille ja saavutuksille.

OhjelmistokehitysVerkkosivustoKäyttöliittymät

Käytetyt teknologiat:

PHP

PHP

WordPress

WordPress


Moderni teknologia ja saavutettavuus keskiössä

HNRY-hanke: Saavutettava ja helppokäyttöinen verkkosivusto hankkeen materiaalille ja saavutuksille

HNRY-hanke oli kunnianhimoinen projekti, joka vaati toimivan ja tyylikkään verkkosivuston luomista hankekauden aikana luodun materiaalin esittelyyn sekä hankkeen merkittävien saavutusten esille tuomiseen. Tavoitteena oli toteuttaa moderni ja saavutettava sivusto, joka tarjoaisi käyttäjille helppokäyttöisen käyttökokemuksen.

Lisäksi tarvittiin tehokas sisällönhallintajärjestelmä, joka mahdollistaisi materiaalin vaivattoman syötön ja muokkauksen. Ennen virallista julkaisua oli myös tärkeää, että useat eri tahot pääsisivät tarkastelemaan, muokkaamaan ja hyväksymään sivuston sisältöä.

Screenshot 1

Verkkosivuston toteutus

HNRY-hanke sai uuden, täysin räätälöidyn verkkosivuston, joka toteutettiin käyttäen Wordpress-julkaisujärjestelmää, ACF-lohkoja ja Gutenberg-editoria. Wordpress tarjosi erinomaisen sisällönhallintajärjestelmän, ja räätälöidyn teeman avulla voitiin taata sivuston ulkoasun, saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden yhdenmukaisuus tavoitteiden kanssa.

Lisäksi luotiin demopalvelin, jolle pystytettiin julkaistavaa vastaava sivusto salasanalla suojattuna. Tämä mahdollisti hankkeeseen osallistuvien tahojen ennakkonäkymän ja palautteen antamisen ennen virallista julkaisua. Palautteiden pohjalta viimeisteltiin sisältöä ja varmistettiin, että sivusto vastaa odotuksia.

Screenshot 2

Helppokäyttöinen sisällönhallinta

Tehokkaat työkalut materiaalin syöttöön ja muokkaukseen

Ratkaisuna tehokkaalle sisällönhallinnalle valittiin ACF-lohkot, jotka mahdollistivat joustavan ja helpon sisällön muokkaamisen suoraan käyttäjälle. Räätälöidyn teeman avulla voitiin luoda useita uudelleenkäytettäviä lohkoja, joiden avulla taattiin esiteltävien osahankkeiden yhtenäinen ilme muotoilun, toiminnallisuuden ja saavutettavuuden osalta. Näin jokainen esittelysivu oli harmonisesti linjassa koko sivuston tyylin kanssa.

Screenshot 3

Asiakkaan tavoitteet saavutettu

HNRY-hankkeen verkkosivusto täytti asiakkaan odotukset. Projekti valmistui suunnitellussa aikataulussa, ja lopputulos oli moderni, saavutettava ja helppokäyttöinen verkkosivusto. Sivusto tarjosi kattavan näkymän hankkeen materiaaliin ja saavutuksiin yhtenäisellä ja ammattimaisella tavalla. HNRY-hanke voi ylpeänä esitellä verkkosivustoaan, joka palvelee sekä hankkeeseen osallistuvia tahoja että laajempaa yleisöä.

Screenshot 4