Referenssit»

Kalustonhallintasovellus

Vertia

Vertian kalustonhallintasovellus tarjoaa tehokkaan ratkaisun laitteiden sijainnin ja käytön seurantaan.

Hosting ja pilvipalvelutIntegraatiotJatkuvat palvelutOhjelmistokehitysVarastonhallintaIntranetKäyttöliittymät

Käytetyt teknologiat:

JavaScript

JavaScript

React

React

PHP

PHP

Laravel

Laravel


Kalusto hallintaan räätälöidyllä ratkaisulla

Vertia on yritys, jonka toimialaan kuuluu erilaisten kuivatus- ja muiden kiinteistönhuoltolaitteiden käyttäminen. Laitteiden hallinta oli muodostunut hankalaksi ja tuli merkittävä tarve ratkaista laitteiden sijainnin ja käytön kirjanpitoon liittyviä ongelmia.

Mysteerion kehittäjätiimi loi räätälöidyn kalustonhallintasovelluksen vastaamaan asiakkaan tarpeeseen hallinnoida suurta määrää erilaisia laitteita tehokkaasti.

Etusivu

Tilanteen monimutkaisuus ja ratkaisun tarve

Yleisen toimistosovelluksen käyttäminen ei ollut enää käytännöllistä, sillä Vertialle oli syntynyt tarve toiminnoille, joita valmiit ratkaisut eivät tarjonneet. Suurin tarve oli muodostunut helpolle mobiilikäyttöiselle käyttöliittymälle, jota käyttäen työmalla toimiva henkilöstö voi päivittää laitteiden sijaintitietoja.

Tärkeimpänä tavoitteena oli kehittää järjestelmä, joka on helppokäyttöinen myös vähemmän teknisesti orientoituneelle henkilöstölle. Tarpeet ja tavoitteet ohjasivat sovelluksen suunnittelua ja toteutusta, jossa kehittäjätiimi työskenteli tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Sovelluksen toteutus

Projektiin potkaistiin käyntiin MVP (Minimum Viable Product) -ajatuksella, joka tarkoittaa sitä, että aluksi sovellukseen rakennettiin vain kaikkein välttämättömimmät toiminnot. Asiakkaan tarpeiden selkeytyessä voitiin sovellukseen tuoda lisäominaisuuksia kehitysprosessin aikana sekä jatkokehiytksenä. Tämä lähestymistapa mahdollisti joustavan etenemisen projektissa ja varmisti, että lopputuote vastasi asiakkaan odotuksia.

Sovellus jakautuu pääasiallisesti kahteen osaan, käyttöliittymään sekä taustajärjestelmään. Käyttöliittymän toteutukseen valittiin suosittu JavaScript-pohjainen React-kirjasto, kun taas taustajärjestelmässä hyödynnettiin laajasti käytettyä PHP-pohjaista Laravel-kehystä. Tietokannaksi valikoitui perinteinen MySQL-pohjainen relaatiotietokanta. Valittujen teknologioiden avulla kyettiin luomaan selkeä ja helposti ylläpidettävä sovellusarkkitehtuuri.

Käyttöliittymät

Sovelluksen käyttöliittymä koostuu kahdesta näkymäkokonaisuudesta, desktop-ympäristöön optimoitu ylläpitäjäpuoli sekä mobiililaitteille tarkoitettu laiteskanneri.

Ylläpitäjäpuoli mahdollistaa laitteiden lisäämisen, muokkaamisen ja poistamisen, käyttäjänhallinnan sekä laskutustoiminnot.

Skannerin tarkoituksena on toimia yhdessä käyttäjän puhelimen kameran kanssa, mahdollistaen laitteisiin liimattujen QR-koodien skannauksen ja edelleen laitteen sijaintitiedon päivityksen.

Screenshot 1

Jatkokehitys

Asiakkaan käytettyä sovellusta päivittäisessä työssä, selkeytyivät sovelluksen tarvitsemat lisäominaisuudet. Mysteerio toteutti jatkokehityksenä mm. käyttäjähallintajärjestelmän parannuksen, jossa jokainen käyttäjä sai kokonaan omat tunnuksensa.

Tulokset

Asiakkaan parempi käsitys laitteistaan ja niiden käytöstä on mahdollistanut heille tarkemman ja tehokkaamman hallinnan ja laskutuksen laitekannastaan. Tämä on parantanut kykyä hallita laitteitta, seurata niiden käyttöä ja nostaa käyttöastetta.

Sovelluksen käyttöönoton myötä asiakas virtaviivaisti työnkulkuaan. Uusi järjestelmä on tarjonnut Vertialle paremman ja käytännöllisemmän tavan hallita laitteita. Lisäksi asiakas käyttää järjestelmää laskutuksen luomiseen, mikä osoittaa sen monipuolisuuden ja käyttökelpoisuuden liiketoiminnassaan. Kaiken kaikkiaan asiakkaan kokemus uudesta järjestelmästä on ollut positiivinen.