Referenssit»

Musiikintekijat.fi

Musiikintekijät

Mysteerio uudisti Suomen Musiikintekijöiden portaalin vuonna 2019. Uudistustarve lähti palautteesta.

OhjelmistokehitysJatkuvat palvelutHosting ja pilvipalvelutIntegraatiotUudistusUutisportaaliYlläpitoJatkokehitysDrupal-migraatioKäyttöliittymätLehtiarkisto

Käytetyt teknologiat:

PHP

PHP

WordPress

WordPress

Drupal

Drupal

Drupal 7

Drupal 7

Podio

Podio

Vue.js

Vue.js


Toimivia verkkopalveluita jäsenistölle

Mysteerio uudisti Suomen Musiikintekijöiden portaalin vuonna 2019. Uudistustarve lähti yhdistyksen saamasta palautteesta. Vanha Drupal-pohjainen portaali oli hankala käyttää ja sisällönhallinta oli työlästä. Erityisesti tapahtumiin ilmoittautuminen ja niiden järjestäminen aiheutti käyttäjiltä negatiivista palautetta. Uusi helppokäyttöisempi palvelu toteutettiin kustannustehokkaasti WordPress-alustalle.

Etusivu

Suomen Musiikintekijöiden yhdistys

Suomen Musiikintekijät Ry edustaa suomalaisia ammattimaisesti toimivia säveltäjiä, sanoittajia ja sovittajia, siis musiikintekijöitä. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen monenlaisia palveluja kuten tapahtumia, koulutuksia, verkostoitumista, mentorointiohjelmia, sekä neuvontaa erilaisten apurahojen hakemiseen.

Portaalin uusiminen ja Drupal-migraatiotyöt

Mysteerio vastasi käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelusta, kehityksestä, sekä sisällön siirrosta kokonaisuudessaan.

Jäsenrekisteri-integraatio

Yhtenä tärkeimpänä osana Musiikintekijöiden verkkopalveluiden digitalisaatiota Mysteerio toteutti integraation Podio-palvelussa elävän jäsenrekisterin ja verkkosivuston välille.

Jäsenrekisteri-integraatio mahdollistaa jäsenhakemuksen täyttämisen suoraan yhdistyksen verkkosivustolla. Hakemus hyödyntää pankkitunnuksiin perustuvaa vahvaa tunnistautumista, sujuvoittaen hakijoiden henkilöllisyyden varmistamista ja hakemusten käsittelyä.

Jäsenrekisteri-integraatio

Uusien jäsenten tullessa hyväksytyiksi, siirtyvät tiedot automaattisesti järjestelmien välillä mahdollisten verkkosivustolle kirjautumisen välittömästi. Kirjautuneena käyttäjänä on jäsenen mahdollista mm. osallistua Musiikintekijöiden järjestämiin tapahtumiin tai löytää erinäisiä jäsenetuja ja vain jäsenille tarkoitettua tietoa.

Tapahtumien hallintatyökalu

Musiikintekijät järjestävät jäsenistölleen säännöllisesti tapahtumia, joiden hallintaan tarvittiin tehokas ja helppokäyttöinen työkalu. Mysteerion toteuttama räätälöity työkalu sisältää monipuolisesti toimintoja erilaisten tapahtumien suunnitteluun.

Automaattisesti luotu tapahtumalistaus varmistaa, että ajankohtaisimmat tapahtumat ovat aina esillä ja helposti löydettävissä.

Tapahtumiin ilmoittautuminen on tehty loppukäyttäjille suoraviivaiseksi. Koronapandemian saapuessa järjestelmää jatkokehitettiin tukemaan myös tapahtumiin etäosallistumista. Ilmoittautujat saavat sähköpostitse osallistumistavasta riippuvaisia lisätieto- ja muistutusviestejä.

Tapahtumat

Työkalun avulla tapahtumista vastuussa olevat vähentävät ilmoittautujien hallintaan kuluvaa aikaa, voiden keskittyä tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Työkalu myös varmistaa, että tapahtuman tila ja muut osallistujille relevantit tiedot ovat aina ajan tasalla ja helposti saatavilla.

Lehtiarkisto

Suomen Musiikintekijät Ry:n Lehtiarkisto-portaali on kehittynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Lehtiarkistoon on toteutettu käyttöliittymä, joka esittelee Musiikintekijä-lehden julkaisut visuaalisesti kiinnostavalla tavalla. Lehtiarkistosta löytyvät kaikki Musiikintekijä-lehden julkaisut. Jokaisen lehden kansikuvat ja keskeisimmät artikkelit ovat selkeästi esillä.

Lehti

Lehtiarkiston visuaalinen ilme on moderni ja selkeä, mikä tekee sen käytöstä intuitiivista ja helppoa. Lehtiarkiston avulla on helppo löytää tietoa Musiikintekijöiden ajankohtaisista asioista ja teemoista, mikä onkin yksi Musiikintekijä-lehden tärkeimmistä tehtävistä.

Uudistuksen lopputulokset

Sivuston kehitys on ollut tärkeä osa yhdistyksen viestintästrategiaa, sillä se on avainasemassa yhdistyksen jäsenten tavoittamisessa ja tiedottamisessa. Mysteerio on ollut tärkeässä roolissa tässä prosessissa varmistamalla sivuston toimivuuden ja luotettavuuden sekä ketterästi kehittämällä sitä vastaamaan yhdistyksen kasvavia ja muuttuvia tarpeita.

Jäsenrekisteri-integraation toteuttaminen on ollut tärkeä askel kohti yhdistyksen digitalisaatiota ja toiminnan tehostamista. Sen ansiosta yhdistys pystyy hyödyntämään olemassa olevia asiakastietoja entistä tehokkaammin ja parantamaan samalla verkkosivuston käyttökokemusta.

Tapahtumien hallintatyökalu on arvokas apuväline yhdistykselle, joka haluaa varmistaa sujuvat ja onnistuneet jäsentapahtumat.

Lehtiarkiston kehitys on ollut tärkeä askel kohti Suomen Musiikintekijät Ry:n viestintästrategian toteuttamista. Lehtiarkisto-portaalin avulla yhdistys pystyy tarjoamaan jäsenilleen ajantasaista tietoa musiikintekijöiden maailmasta ja samalla vahvistaa yhdistyksen asemaa merkittävänä toimijana musiikkialalla.