Tunniste: Ajax


logo

Teknologia

Ajax

Ajax on yleisnimitys laajasti käytetyille teknologioille, jotka mahdollistavat verkkosivustoilla ja web-sovelluksissa näkymän päivittämisen palvelinrajapinnasta haetulla tiedolla ilman koko sivun uudelleenlataamista tai sivulta toiselle navigointia.

Käyttöliittymäpuolella Ajax pohjautuu käytännössä aina JavaScript-toteutuksiin.


Tunnisteeseen liittyvät referenssit: