Tunniste: JavaScript


logo

Teknologia

JavaScript

JavaScript, usein lyhennettynä JS, on avoin, selaimiin standardoitu ohjelmointikieli, joka tuo vuorovaikutteisuutta ja dynaamisuutta web-sivustoille ja -sovelluksille. JS on käytössä myös Node.js -ajoympäristössä, jossa sitä käytetään palvelinpuolen sovellusten rakentamiseen.

JavaScriptin ohelle on kasvanut valtava avoimen lähdekoodin ekosysteemi, joka tarjoaa kehittäjille valmiita kirjastoja ja sovelluskehyksiä. Monet suositut kehykset, kuten React, ovat JavaScript-pohjaisia.


Tunnisteeseen liittyvät referenssit: