Tunniste: React


logo

Teknologia

React

React on suuressa suosiossa oleva JavaScript-kirjasto, jota käytetään selainpohjaisten web-käyttöliittymien kehittämiseen.

React tarjoaa työkalut komponenttipohjaiseen sovellusarkkitehtuuriin sekä koko sovelluksen laajuisen tilan hallintaan. Reactin oheen on syntynyt kattava ekosysteemi yhteensopivia kirjastoja ja valmiita komponentteja mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin.


Tunnisteeseen liittyvät referenssit: