Tunniste: REST


logo

Teknologia

REST

REST (Representational State Transfer) on laajasti käytetty arkkitehtuuri asiakas- ja palvelinpuolen sovellusten välisten viestintärajapintojen rakentamiseen. REST on standardoimaton, hyvin laaja käsite, jonka peruspilareihin kuitenkin kuuluu osoitteisiin ja HTTP-verbeihin (esim. “GET” tai “POST”) pohjautuvat pyyntö-vastaus -muotoiset komennot, jotka kohdistuvat yksittäisiin tarkasti määriteltyihin resursseihin.


Tunnisteeseen liittyvät referenssit: