Tunniste: SOAP


logo

Teknologia

SOAP

SOAP on standardoitu web-viestintäprotokolla. SOAPin avulla web-palvelut voivat vaihtaa tarkasti strukturoitua XML-muotoista tietoa riippumatta palvelun käyttöjärjestelmästä tai ohjelmointialustasta.

SOAP on ollut suurten yritysten ja organisaatioiden sekä valtiollisten toimijoiden suosiossa tarkan standardisointinsa vuoksi, mutta on kuitenkin monimutkaisuudestaan johtuen menettänyt asemaansa ketterämpien tahojen projekteissa.


Tunnisteeseen liittyvät referenssit: