Referenssit»

Veronumerovalidaatio

Context Learning

Mysteerio toteutti Veronumerovalidointi-projektin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

IntegraatiotOhjelmistokehitysKonsultointiAPI-kehitys

Käytetyt teknologiat:

PHP

PHP

SOAP

SOAP

REST

REST


Asiakasyhteistyötä ja siistiä jälkeä

Mysteerio on toteuttanut Veronumerovalidointi-projektin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projektin tavoitteena oli luoda tehokas ja tarkka veronumerovalidointimoduuli, joka vastaisi asiakkaan tarpeisiin. Uusi moduuli on selkeämpi, käytettävämpi ja helpommin ylläpidettävä kuin aiemmat ratkaisut.

Modernit menetelmät

Veronumerovalidointi-projekti toteutettiin hyödyntäen moderneja teknologioita ja menetelmiä. Kommunikointi asiakkaan projektijohtajan sekä teknisen yhteyshenkilön kanssa oli keskeinen osa projektin etenemistä. Projektin alkuvaiheessa keskityttiin tarkkaan suunnitteluun ja viestintään asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseksi.

Mysteerio loi moduulin ensimmäisen version vastaehdotuksena asiakkaan toimittamaan spesifikaatioon. Prototyypin avulla asiakkaalle esiteltiin moduulin toiminnallisuudet ja saatiin arvokasta palautetta. Lopullisen version kehitys ja hienosäätö tehtiin asiakaspalautteen pohjalta.

Tekninen toteutus

Toteutuksen ytimessä oli XML-muotoisten SOAP-pyyntöjen lähettäminen Veron ja Tulorekisterin rajapintoihin sertifikaattien noutamiseksi. Prosessin monimutkaisuus oli juurisyitä asiakkaan tarpeeseen konsultoida Mysteeriota. Uusittavien sertifikaattien avulla moduuli saa noudettua ajantasaisia verotietoja REST-rajapinnan kautta.

Moduuli toteutettiin asiakkaan pyynnöstä PHP8.1 -versiota tukien. Lisäksi, projektissa hyödynnettiin salausjärjestelmää, jolla salaiset tiedot, kuten varmenteet voitiin tallentaa versionhallintaan salattuina.

Kehityksen yhteydessä ylläpidettiin kattavaa muutoslistaa ja huolehdittiin tarkan teknisen dokumentaation kirjaamisesta.

Tulokset

Veronumerovalidointimoduuli onnistui vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Projekti eteni sujuvasti, ja yhteistyö asiakkaan kanssa oli tiivistä ja rakentavaa. Projektin lopputuloksena syntyi helposti asiakkaan ohjelmistoon integroitava ja luotettavasti toimiva moduuli, joka täytti asiakkaan odotukset.

Asiakkaan palaute oli erittäin positiivista, ja moduuli otettiin käyttöön välittömästi. Projektin loppuessa asiakas sai valmiin version moduulista sekä tarkat ohjeet sen käyttöön.