Tietosuojaseloste

Mysteerio Oy:n rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mysteerio Oy (Y-tunnus: 2638579-7)
Pasilankatu 2, 00240 HELSINKI
puh: +358 44 268 7505

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Mihail Tchetchelnitski
Pasilankatu 2, 00240 HELSINKI
Sähköposti: mihail@mysteerio.fi

3. Rekisterin nimi

Yhteydenotot

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään vain seuraaviin tarkoituksiin:

5. Rekisterin sisältämät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tarjouspyyntö- ja työhakemuslomakkeet.

7. Tietojen luovutus, siirto ja säilytys

Tietoja luovutetaan yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoidemme käyttöön vain lukuumme suoritettavia asiakas- ja työnhakijasuhteiden edistämiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele tai säilytä luovutettuja henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

Tietojen tekniseen siirtoon osallistuvia tahoja ovat:

Tietoja säilyttäviä tahoja ovat:

8. Henkilötietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Saatamme siirtää rekisterin sisältämiä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti markkinointia ja yritysten edustajien osalta tarjousten lähettämistä varten. Tietoja siirretään vain Yhdysvaltoihin seuraaviin EU-US Privacy Shield-viitekehystä noudattaviin organisaatioihin:

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan alla mainituilla perusteilla:

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen siirto tapahtuu aina salattuna.

Tietoihin pääsevät käsiksi vain sellaiset Mysteerion työntekijät, yhteistyökumppaneiden edustajat ja alinhankkijat, jotka käyttävät tietoja työtehtävissään.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on tämän lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisemista sekä tietojensa poistamista. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä info@mysteerio.fi.